Fietsen in België

De verkeersregels voor fietsers in groepen zijn in Nederland anders dan in België.

Onder onze leden is niet bij iedereen bekend wanneer je in België op de rijbaan fietst en wanneer je op het fietspad rijd. Om onnodige discussies te voorkomen en duidelijkheid te krijgen vind je hieronder de regels zoals deze in België nageleefd behoren te worden.

 

Een groep met minder dan 15 deelnemers wordt niet als groep erkend. De wetgeving voor de individuele fietser is hier dus van toepassing. Voornaamste regels waartegen wordt gezondigd :
- het fietspad gebruiken als er één is.
- achter elkaar gaan rijden bij achteropkomend verkeer" .

 

Vanaf 15 deelnemers is er sprake van een groep. Rijden in groep betekent echter niet dat we de gebods- en verbodstekens van het verkeersreglement aan onze laars mogen lappen, integendeel!

Voornaamste regels waartegen wordt gezondigd :
- negeren van éénrichtingsverkeer
- negeren van de voorrang van rechts- regel
- negeren van de prioriteit op een rotonde "

 

Bij het rijden in groep (vanaf 15 deelnemers) is het echter wel toegelaten :
- Op de rijbaan te blijven rijden in plaats van het fietspad te gebruiken.
- Met twee naast elkaar te rijden op de rijbaan, op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven."

 

Veel en veilig fietsplezier.

Commissie ritten en activiteiten.


Gedragsregels wv Tourmalet

INFORMATIE Betreffende de fiets-groepen

Beste fietsliefhebbers,

 

Wij hebben de groepsindeling, zoals die in  `t voorjaar vastgesteld is, toch eens willen evalueren. Wij hopen goed geluisterd te hebben naar de kritiek her en der en natuurlijk speelt de groei binnen de club en de goede opkomst ook een rol.

Voor elke groep zijn er kleinere wijzigingen: soms merk je het/ soms niet. Wij hopen dat op deze manier nog meer fietsliefhebbers op zijn/haar niveau met plezier kunnen sporten.

Hieronder de aanpassingen, In bijlage het aanpaste volledige schema.

  

·         Groep 1

In verloop van tijd zullen de routes van minder 100 km.  iets eenvoudiger gemaakt worden. Rob, Martijn en Tonny zullen hierna kijken. Met name de hoge snelheid, GPS lezen en veiligheid zijn de beweegredenen.

 

·         Groep 2

N.a.v. van een gerichte mailactie is gebleken dat de meerderheid geen koffiepauze tijdens de rit, maar aan het einde in Baarle (Cafe Nova – Nel)

De max. snelheid blijft 35 km/u.

De vaste maandelijkse ronde en de lange rit met vertrek om 8.00 uur blijft hetzelfde.

 

·         Groep 3

De max. snelheid blijft 32 km/u.

Het streven zal zijn om de ritten te beperken tot ongeveer 80-85 km (met koffiestop).

Let wel: Bij de vaste maandelijkse ronde stoppen we nadien bij Nell en de lange rit met vertrek

om 8.00 uur blijft ook hetzelfde (dus met pauze)

Wij hopen hier iets meer navigatie bezit/kennis/gebruik te verwelkomen. Je mag altijd om assistentie vragen. Wij zullen ook proberen gericht ondersteuning te bieden.

 

·         Groep 4

Hiervoor adviseren we een maximum snelheid van 28 km/u.

Wietse maakt 4 vaste routes van ongeveer 50 km. met bijbehorende koffie adres. Deze routes zullen elks een windrichting opgaan. Op deze manier moet het eenvoudiger zijn om eensgezinder en zelfstandig een route te kiezen (meestel tegen de wind in vertrekken).

 

·         Dames op dinsdag.

Het voorstel is om een vaste route te rijden van ongeveer 50/55 km. Dit biedt structuur, éénduidigheid en is goed voor de veiligheid.

Voor het schema zie: onder informatie - gedragsregels

Veel fiets plezier

 

Ritten commissie


Op de ledenvergadering van 28 februari 2013 heeft het bestuur een aantal gedragsregels voorgelegd aan de leden. Deze hebben wij verder uitgewerkt en verwacht wordt dat ieder lid van wv Tourmalet zich hieraan houdt tijdens het fietsen van de officiële clubritten. Als we ons aan deze regels houden blijft het fietsen voor iedereen binnen de groep veilig en leuk. Dit komt tevens het imago van onze club in zijn algemeenheid ten goede.

 

 • Er wordt als groep gereden, dus: 'Samen uit, samen thuis!'
 • wv Tourmalet is een toerfietsvereniging. De tochten zijn geen wedstrijd.
 • Iedereen houdt zich aan de verkeersregels.
 • Er wordt geen afval op de weg of in de berm gegooid.
 • Het dragen van een helm is verplicht.
 • Bij officiële clubritten wordt er altijd in de nieuwste/laatste versie clubkleding gefietst indien men hier over beschikt.

 

we houden rekening met elkaar, dus:

 

 • Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets.
 • Na een bocht en/of lastige situatie, houden de voorste fietsers in totdat de groep weer aaneengesloten is.
 • Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie.
 • Mocht er om een of andere reden de rit niet meer met de groep vervolgd kunnen worden, dan wordt deze persoon altijd door iemand van de club vergezeld naar huis.
 • Nieuwe deelnemers aan een groep worden opgevangen en begeleid.
 • Iereen doet een deel van het kopwerk en krijgt daar ook de kans voor.
 • Als iemand het tempo niet aan kan wordt er gewacht en het tempo aangepast.
 • Als iemand meerdere weken het tempo niet aan kan, wordt dit met betreffende persoon besproken en naar een alternatief gezocht.
 • Iemand die duidelijk moeite heeft met het tempo, mag op de tweede rij fietsen.
 • Als iemand aanzienlijk beter is dan de overige deelnemers gaat deze niet op kop rijden en het tempo bepalen. Beter is helemaal achteraan fietsen of bewust anderen uit de wind houden.
 • De voorste rijders bepalen de richting en geven dat duidelijk aan: richting aangeven met arm en roepen.
 • Het wisselen van koppositie in de groep kan op meerdere manieren gebeuren. Maak binnen je groep duidelijke afspraken welke methode wordt toegepast.
 • Bij twijfel rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk).
 • Obstakels (paal, gat) worden tijdig en duidelijk aangegeven door de voorste rijders en daarna doorgegeven.
 • Een kruising wordt als groep overgestoken.
 • 'Auto tegen' en 'auto achter' worden duidelijk hoorbaar doorgegeven.
 • In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast aan de situatie.
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen.
 • Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is.

 

Rittenorganisatie wv Tourmalet


Door de sterke toename van het aantal leden, heeft de rittencommissie nog eens stil gestaan bij de nieuwe situatie met grotere pelotons en andere leeftijdsopbouw. Daardoor ontstaat de behoefte om de zondagritten zodanig te organiseren dat zowel bestaande als nieuwe leden met veel plezier hun kilometers maken.

 

UITGANGSPUNTEN VOOR ZONDAGSRITTEN:

Er wordt in maximaal 4 groepen gereden:                                                                                                                   Groep 1 (geen max. snelheid)                                                                                                                             Groep 2 (max. 35 p/u)                                  

  Groep 3 (max. 30 p/u)                                                                                                                                                     Groep 4 (max. 28 p/u)

 Iedereen in groepen 1 en 2 doen in principe kopwerk, anders in een minder snelle groep gaan rijden.

 • Het is de bedoeling dat iedereen de officiële clubkleding draagt tijdens alle ritten die op de kalender staan.  (dit geldt voor nieuwe leden voor zover ze al kleding hebben).
 • Er wordt twee maal per maand koffie betaald door de club. De overige consumpties zijn voor eigen rekening.
 • De wegkapitein rijdt voorin het peloton en zijn aanwijzingen moeten opgevolgd worden.
 • Bij lekrijden of ander oponthoud moet iedereen wachten tot de problemen opgelost zijn en we met z’n allen weer kunnen doorrijden.
 • Bij bochten en in de bebouwde kom en na viaducten moet de snelheid aangepast worden.
 • De laatste paar kilometers kan er afgesprint worden (let op veiligheid).
 • Verzoek aan iedereen met GPS: s.v.p. routes downloaden om zo nodig de weg te kunnen wijzen.
 • De rittencommissie staat open voor suggesties voor nieuwe routes door alle leden.

 

SAMEN UIT,  SAMEN THUIS!!!

 

Download
Gedragsregels WV Tourmalet.pdf
Adobe Acrobat document 126.1 KB
Download
Rijden in groepen1-2-3-4.xlsx
Microsoft Excel werkblad 13.1 KB