Gedragsregels wv Tourmalet


Gedragsregels toerfietsen bij WV Tourmalet

  

Het bestuur heeft een aantal gedragsregels opgesteld.

Verwacht wordt dat ieder lid van Wv Tourmalet zich hieraan houdt tijdens het fietsen van de officieel vermelde clubritten.

Als we ons aan deze regels houden blijft het fietsen voor iedereen binnen de groep veilig en leuk. Dit komt tevens het imago van onze club en het toerfietsen in zijn algemeenheid ten goede.

 Er wordt als groep gereden, dus: 'Samen uit, samen thuis!'

 

·         Wv Tourmalet is een toerfietsvereniging. De tochten zijn geen wedstrijd.

·         Iedereen houdt zich aan de verkeersregels.

·         Er wordt geen afval op de weg of in de berm gegooid.

·         Het dragen van een goed passende helm is verplicht.

·         Bij officieel vermelde clubritten (zondag) wordt er altijd in de nieuwste/laatste versie clubkleding gefietst.

·         Personen die in het bezit zijn van een gps toestel worden verzocht de actuele route te downloaden, deze   wordt tijdig beschikbaar gesteld via de mail. Personen die niet in het bezit zijn van een gps toestel worden   verzocht de betreffende route te bekijken, zodat zij ook voorbereid op pad kunnen.

·         Neem altijd een legitimatiebewijs mee.

 

 We houden rekening met elkaar, dus:

·         Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is.

·         Na een bocht en/of lastige situatie, houden de voorste fietsers tempo in totdat de groep weer               aaneengesloten is.

·           Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie.

·           Nieuwe deelnemers aan een groep worden opgevangen en begeleid.

·           Iedereen doet een deel van het kopwerk en krijgt daar ook de kans voor.

·           Kies de groep (niveau) waarbij jij veilig en ontspannen mee kunt fietsen.

·           Als iemand het tempo niet aan kan wordt er gewacht en het tempo aangepast.

·           Als iemand meerdere weken het tempo niet aan kan, wordt betreffende persoon hierop aangesproken en in    overleg naar een alternatief gezocht.

·          Iemand die duidelijk moeite heeft met het tempo, mag op de tweede/ derde rij fietsen.

·          Als iemand aanzienlijk beter is dan de overige deelnemers, gaat deze liefst niet op kop rijden om het tempo    te bepalen. Beter is het om helemaal achteraan te fietsen of bewust anderen uit de wind houden.

·           De voorste rijders bepalen de richting en geven dat duidelijk en tijdig aan: richting aangeven met arm en          roepen.

·          Het wisselen van koppositie gebeurd altijd naar rechts (in de groep kan op meerdere manieren gebeuren.        Maak binnen je groep duidelijke afspraken welke methode wordt toegepast.)

·           Bij twijfel rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk).

·           Obstakels (paal, gat) worden tijdig en duidelijk aangegeven door de voorste rijders en daarna doorgegeven.

·           Een kruising wordt als groep overgestoken.

·           'Auto tegen' en 'auto achter' worden duidelijk hoorbaar doorgegeven.

·           In de bebouwde kom en op drukke locaties wordt het tempo aangepast aan de situatie.

·           Nooit abrupt van richting veranderen of remmen.

·           Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets.

·           Zorg voor het bij hebben van reserve bandjes, bandafnemers en pompje. 

·           De aangewezen wegkapitein spreekt mensen correct aan op ongewenst gedrag en ziet toe op het naleven      van de regels.

Download
gedragsregels2018.docx
Microsoft Word document 59.6 KB


Wettelijke FIETSREGELS

 

BELGIE

Meer dan 15 personen

·        Je mag op de openbare weg

·        2 aan 2 rijden

·        Gegroepeerd rijden

Minder dan 15 personen

·        Altijd het fietspad gebruiken

·        Achter elkaar rijden

  

NEDERLAND

·        Wielrenners mogen alleen op de weg als er een vergunning is (bvb. Wielerwedstrijd)

  

LET OP :

·        Altijd de verkeersregels volgen …

·        Voorrang verlenen op een rotonde

·        Voorrang verlenen aan rechts

·        Eénrichtingsverkeer

 

 


Fietsen in clubverband ingedeeld in 4 groepen