Clubambassadeur


Sinds 2000 kent onze wielerclub ook haar jaarlijkse Clubambassadeur. Dit klassement is gebaseerd op aanwezigheidspunten die je kunt verdienen als je deelneemt aan de door de club georganiseerde ritten. Sinds 2002 hebben wij hier zelfs een echte gele trui en vanaf 2010 een groene trui voor ingevoerd, die de clubambassadeur het gehele daaropvolgende seizoen mag dragen. In 2012 hebben we gekozen voor een mooie witte trui die symbool staat voor de leider in het jongerenklassement van de Tour de France. 

 

Er zijn als volgt punten te verdienen.

Trainingsrit   1 punt
Clubrit   2 punten
Clubrit lang   3 punten
Clubuitstap   5 punten

Er zijn alleen maar punten voor het clubambassadeurschap te verdienen als er word deel genomen aan de ritten die op de kalender staan. Deze ritten worden gezamenlijk gereden. Dit betekend dat leden die individueel een tocht rijden of een gedeelte daarvan, daar geen punten mee kunnen verdienen voor het clubambassadeurschap.

 

Als er niemand van het bestuur aanwezig is bij een clubkalender rit, dan ligt de verantwoordelijkheid voor de presentielijst bij onze leden zelf. In dat geval zal er dus iemand het initiatief moeten nemen om een lijstje op te stellen voorzien van datum, bestemming en aanwezige deelnemers. Dit lijstje moet vervolgens op dezelfde dag bij Luc van der Werf, Dasseburcht 37 te Baarle Nassau in de brievenbus bezorgd worden.

 

Tot slot nog drie gouden stelregels:

  • Geen briefje met deelnemers op de desbetreffende zondag, zijn geen deelnamepunten
  • De lijstjes dienen naar alle eerlijkheid ingevuld te worden, en bij eventuele fraude zal er vanuit het bestuur een declassering volgen
  • Het lijstje dient opgemaakt te worden tijdens de koffiestop (of na het einde van de rit) bij het noteren is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn naam op het presentielijstje.